counter free hit invisible

متن سربرگ خود را وارد کنید

مهارت های من
طراح وب 50%

در این بخش شما میتوانید تغییرات کارخانه ذوب انزلی را به صورت آنلاین مشاهده کنید .

از تاریخ :1401/01/15
نوع ضایعاتقیمت خرید (تومان)
سوپرویژه12.000
ویژه11.980
درجه یک 11.940
درجه دو11.640
چدن ، آلیاژی11.000
توضیحات :ندارد