counter free hit invisible
تغییر قیمت این کارخانه در 141/01/15
ثابت 100%

در این بخش شما میتوانید تغییرات کارخانه ذوب عقیق صنعت مبارکه را به صورت آنلاین مشاهده کنید .

از تاریخ :1401/01/15
نوع ضایعاتقیمت خرید (تومان)
سوپر ویژه11.400
سنگین11.300
متوسط11.300
درجه 2 ، آلیاژی ، چدن11.300
پرس بدنه ، خودرو ، حلب6.650
توضیحات :1. خارج استان 150 تمان بیشتر
2. برشکاری 150 تومان کمتر